Näin OPS2016 -prosessi etenee

Opetushallitus on hyväksynyt uudet esiopetuksen, perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014. Opetussuunnitelman perusteet on kansallinen normi, jonka pohjalta paikallinen opetussuunnitelman laaditaan.

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen pyrkii luomaan paremmat edellytykset koulun kasvatustyölle, kaikkien oppilaiden mielekkäälle oppimiselle ja kestävälle tulevaisuudelle.

Kunnat laativat uusien perusteiden mukaiset paikalliset opetussuunnitelmat siten, että ne otetaan vuosiluokkien 1-6 osalta käyttöön 1.8.2016 ja vuosiluokkien 7-9 osalta porrastetusti 1.8.2017 alkaen (ks. tarkemmin).

Kunnissa päätetään, miten paikallinen opetussuunnitelma valmistellaan. Myös oppilailla ja vanhemmilla tulee olla mahdollisuus osallistua opetussuunnitlelman valmisteluun. Vanhempien tulee voida olla mukana erityisesti koulun kasvatustavoitteisiin, koulun toimintakulttuuriin ja kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvässä valmistelussa. 

Paikallisen työn onnistumisen kannalta on tärkeää luoda heti alusta lähtien myönteinen, keskusteleva ja osallistumiseen kannustava ilmapiiri sekä yhteistä työskentelyä edistävät rakenteet. 

Tietoa opetussuunitelman perusteiden uudistamisesta löytyy Opetushallituksen OPS2016 -verkkosivuilta. Tukea paikalliseen ops-työhön löytyy Paikallisen työn tuki -osiosta.


Mistä opetussuunnitelmauudistuksessa on kysymys?

Uudistuva perus- ja lisäopetus -koulutustilaisuus (videot)
Opetushallituksen asiantuntijat

OPS 2016 Uudistuva perus- ja lisäopetus (pdf)
Opetussuunnitelmatyön päällikkö Irmeli Halinen, Opetushallitus

OPS 2016 - Koulu rakentaa tulevaisuutta (video)
Opetusneuvos Irmeli Halinen, Opetushallitus

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (pdf)
Opetusneuvos Eija Vitikka, Opetushallitus

Lisää opetussuunnitelmauudistusta avaavaa materiaalia löydät täältä.


OPS-uudistuksesta kirjoitettua:

Koodaus tulee peruskouluun

Sujuvasti käsin ja näppäimillä

Ops! Oppiminen uusiksi

Työelämän taitoja on syytä opettaa jo peruskoulussa

Kaunokirjoitus jää historiaan - tilalle tekstaamista ja näppäintaitoja

Kotitalous tulee jatkossa mahdolliseksi alakouluissa - kokkaaminen opettaa myös matikkaa ja terveystietoa

Kouluissa luovutaan tiukoista oppiainerajoista


OPS2016 -työn eteneminen

KEVÄT 2016

 Valtakunnallinen työ

  • Paikallisen opetussuunnitelmatyön tuki jatkuu 

Paikallinen työ

  • Paikallinen opetussuunnitelma valmistuu, hyväksyttävä ennen 1.8.2016

Opetussuunnitelman perusteet

on Opetushallituksen laatima kansallinen normi, jonka pohjalta paikallinen opetussuunnitelma laaditaan.

Perusteissa määrätään paikallisen opetussuunnitelman laatimisesta ja sisällöstä, mm. opetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä, oppilaan ohjauksesta, tuesta ja arvioinnista sekä oppilashuoltoon ja kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvistä toimintalinjoista. Opetussuunnitelman perusteet on koulutuksen järjestäjiä velvoittava asiakirja. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

Paikallinen opetussuunnitelma

laaditaan opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Sen laatimisesta vastaa opetuksen järjestäjä, joka on useimmiten kunta. Paikallisessa opetussuunnitelmassa voi olla kuntakohtaisia ja koulukohtaisia osioita. 

Opetussuunnitelma on koulun kasvatus- ja opetustyön perusta. Oppilaalla on lain takaama oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta koulun työpäivinä.  

Kuntien OPS-sivuja 

Monien kuntien verkkosivuilla on kuvattu paikallisen opetussuunnitelmatyön etenemistä. Esimerkkejä:

Vantaa

Tuusula

Järvenpää

Käy tutustumassa oman kuntasi verkkosivuilla, miten ops-työ omassa kunnassasi etenee.

Esimerkkejä vanhempien osallisuudesta ops-työssä

OPS-messut Oulun normaalikoulussa

Tulevaisuuden koulu -ilta Askolan koululla

Kolme koulua + vanhempainillat + etäyhteydet Ylöjärvellä 

Verkko-osallistumista "kuukauden kysymys" Savonlinnassa ja Enonkoskella

Arvokysely vanhemmille Tampereen normaalikoulussa

Vanhempien haastattelut koulun arvopohjasta ja toimintakulttuurista Joensuun normaalikoulussa

OPS-toimintapäivän avoimet ovet vanhemmille Turun normaalikoulussa

Vanhemmat ideoimaan OPS-puuta, toiminnallinen vanhempainilta Loviisassa

Paikallisten painotusten työstämistä vanhempainilloissa Kajaanissa

Osallistavia työtapoja Rauman normaalikoulussa

 


© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY