Koti ja koulu

Koti ja koulu ovat lapsen tärkeimmät kasvattajat - yhteistyötä niiden välillä tarvitaan. Vanhemmilla on ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta. Koulu tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa oppilaiden kasvatuksesta ja opetuksesta kouluyhteisön jäsenenä. Kodin ja koulun yhteistyö on parhaimmillaan vastavuoroista kasvatuskumppanuutta.

Toimivalla kodin ja koulun yhteistyöllä on monia myönteisiä vaikutuksia. Se lisää lasten koulumotivaatiota ja opettajan oppilaantuntemusta. Vanhemmille yhteistyö antaa tärkeää tietoa lapsen oppimisesta, kasvusta ja niiden tukemisesta. Kodin ja koulun yhteistyöllä on myönteinen vaikutus luokan ja koulun ilmapiiriin, ja se vahvistaa kouluyhteisön hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. 

Koulun tulee olla aktiivinen ja aloitteellinen kodin ja koulun yhteistyön toteuttamisessa. Myös vanhemmilla on vastuuta yhteistyön onnistumisesta. On tärkeää, että vanhempana

  • olet kiinnostunut lapsesi koulunkäynnistä ja koulusta
  • pidät yhteyttä lapsesi opettajiin ja kouluun
  • osallistut vanhempainiltoihin ja -vartteihin ja muuhun koulun toimintaan

Mikäli lapsesi koulussa toimii vanhempainyhdistys tai lapsesi luokan vanhemmat järjestävät yhteistä toimintaa, kannattaa mennä mukaan!

Koti ja koulu yhdessä -juliste

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY