Varhaiskasvatus

Monelle lapselle koti ja päiväkoti muodostavat lapsuuden keskeisimmät kasvuympäristöt. Huoltajien ja henkilöstön välisen kasvatusyhteistyön tavoitteena on yhteinen sitoutuminen lasten terveen ja turvallisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämiseen.   

Vanhemmilla on ensisijainen kasvatusoikeus ja -vastuu ja he tuntevat lapsensa parhaiten. Varhaiskasvatuksessa työskentelevällä henkilöstöllä on koulutuksensa antama ammatillinen tieto ja he ovat vastuussa tasavertaisen yhteistyön toteutumisesta. Kun lapselle tärkeät aikuiset tuntevat toisensa ja toimivat yhdessä, lapsen hyvinvointi vahvistuu. Ongelmatilanteiden ilmetessä, on helpompi toimia, kun yhteistyö on rakennettu luottamukselliselle pohjalle.   

Päivittäisten kohtaamisten lisäksi jokaiselle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma eli Vasu. Se laaditaan jokaiselle lapselle yhteistyössä vanhempien kanssa ja sitä arvioidaan säännöllisesti. Kasvatusyhteistyön merkitys korostuu silloin, kun suunnitellaan tai toteutetaan lasten kehityksen tai oppimisen tukea. Vanhemmilla tulee olla mahdollisuus osallistua varhaiskasvatuksen toiminnan ja kasvatystyön tavoitteiden suunnitteluun ja kehittämiseen yhdessä henkilöstön ja lasten kanssa.

Vanhemmat yhdessä

Varhaiskasvatusuunnitelman perusteiden yhtenä tavoitteena on edistää vanhempien keskinäisen yhteistyön muotoja ja tapoja. Vanhempien on hyvä tutustua muihin samassa päiväkodissa olevien lasten vanhempiin. Verkostoituminen ja vertaisuus ovat tärkeitä ja muilta samassa elämäntilanteessa olevilta saatu tuki auttaa myös pulmatilanteissa eteenpäin.

Vanhempainyhdistystoiminta on vapaaehtoistoimintaa, johon jokainen vanhempi on tervetullut mukaan. Toiminnan kautta pääsee osalliseksi päiväkodin arkeen ja kehittämiseen. Sillä tuetaan lasten hyvinvointia ja vahvistetaan yhteisöllisyyttä. Kasvatustehtävä on yhteinen!

Tutkimus selvitti vanhempien näkemyksiä varhaiskasvatuksesta

Ryhmäkoko vaikuttaa varhaiskasvatuspaikan valintaan ja henkilöstön koulutustasoa pidetään tärkeänä.

Tämä käy ilmi EU CARE-hankkeen tekemästä kyselytutkimuksesta, jonka tavoitteena on selvittää varhaiskasvatuksesta kiinnostuneiden ja sen piiriin läheisesti kuuluvien henkilöiden näkemyksiä varhaiskasvatuspalveluista.

Suomalaisvanhempien odotukset varhaiskasvatuspalveluista, tiedote  9.6.2016


Vanhempainyhdistys päiväkotiin kuva

9 askelta varhaiskasvatuksen laatuun

Lapsella on oikeus laadukkaisiin varhaiskasvatuksen palveluihin. Lastensuojelun Keskusliiton, OAJ:n, MLL:n ja Suomen Vanhempainliiton yhdessä laatiman yhdeksän kysymyksen ja vastauksen avulla voit varmistaa, että lapsen saama varhaiskasvatus on laadukasta, tarkoituksenmukaista ja tavoitteellista.


© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY