Kun joku asia koulun toiminnassa huolestuttaa

Kun joku asia koulutyössä askarruttaa, on ensimmäiseksi aina hyvä ottaa yhteyttä lapsen omaan opettajaan ja selvittää asiaa hänen kanssaan.

Jos asia ei selviä opettajan kanssa, ota yhteyttä koulun rehtoriin tai johtajaan. Rehtori on opettajien esimies ja vastaa koulunsa toiminnasta.

Rehtorin jälkeen seuraava taho on kunnan opetustoimi, joka vastaa kunnan koulujen toiminnasta.

Kunnan jälkeen seuraava taho on aluehallintovirasto. Aluehallintoviraston puoleen voi kääntyä myös, jos on tarpeen selvittää, onko koulun toiminta säädösten mukaista. Aluehallintovirastot seuraavat mm. oppilaiden oikeusturvan toteutumista ja neuvovat ja ohjaavat oppilaiden oikeusturvaan liittyvissä kysymyksissä.

Aluehallintovirastojen opetustoimen oikeusturva-asioista vastaavien henkilöiden yhteystiedot löytyvät aluehallintovirastojen verkkosivuilta.

 

 

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY