Koulun toimintaan liittyviä ohjeistuksia

Tälle sivulle on koottu koulun toimintaan liittyviä Opetushallituksen ohjeistuksia, jotka vanhempien on tärkeä tuntea.   

Markkinointi ja sponsorointi kouluissa ja oppilaitoksissa

Vanhemmilla on lastensa kasvattajina oikeus päättää, millaisen markkinoinnin kohteeksi heidän lapsensa koulussa joutuvat. Katso Opetushallituksen ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston laatimat ohjeet markkinoinnista koulussa.

Koulukuvausten järjestäminen

Koulukuvauksia koskevan suosituksen tavoitteena on lisätä koulukuvauksiin liityvien menettelyjen avoimuutta ja varmistaa, että oppilaat ja vanhemmat saavat laadukkaita ja kohtuuhintaisia koulukuvia. Katso Opetushallituksen, Suomen Vanhempainliiton, Suomen Rehtoreiden ja Kuntaliiton valmistelema suositus. 

Kouluretket ja leirit

Opetushallituksen antamissa ohjeissa linjataan kouluretkien ja leirikoulujen järjestämistä ja mm. sitä, miten oppilaiden ja vanhempien yhteisesti keräämillä varoilla voidaan tukea koulun opintokäyntejä ja leirikouluja

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen sekä uskonnollisten tilaisuuksien järjestäminen

Opetushallitus on tarkistanut ohjeita uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksesta ja uskonnon harjoittamisesta kouluissa ja oppilaitoksissa.

Koulukuljetukset

Koulukuljetusopas linjaa koulukuljetuksen järjestämistä ja sitä koskevia säädöksiä.

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY