Tietoa opetuksesta

Opetuksesta ja koulunkäynnistä saat tietoa lapsesi koulun opettajilta, rehtorilta ja muulta henkilökunnalta sekä koulun opetussuunnitelmasta. Vanhempainillat, varttikeskustelut sekä koulun ja kodin välinen viestintä ovat tärkeitä tiedon lähteitä.

Tutustu koulun opetussuunnitelmaan. Se löytyy usein koulun verkkosivuilta tai sitä voi kysyä koulusta. 

Opetussuunnitelma on kunnassa tai koulussa laadittu suunnitelma siitä, mitä ja miten koulussa opiskellaan ja miten koulussa toimitaan. Opetussuunnitelma ohjaa ja kehittää koulun käytännön opetustoimintaa, ja se on opettajia velvoittava normi.

Yleistä tietoa perusopetuksesta ja sitä säätelevästä lainsäädännöstä löytyy Opetushallituksen verkkosivuilta.

Askarruttavatko koulutermit?

Tarkista Koulukielen sanastosta, mitä oppilashuolto, tuntijako ja muut koulussa kuulemasi sanat tarkoittavat.

Millaista on laadukas perusopetus?

Perusopetukselle on laadittu laatukriteerit. Lue lisää.

 

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY