Yhteistyö toisella asteella

Yhteistyö jatkuu toisella asteella - lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa - kodin ja oppilaitoksen välisenä yhteistyönä.Velvoite kodin ja oppilaitoksen väliseen yhteistyöhön sisältyy niin lukion kuin ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöön.

Siirtyminen perusopetuksesta toiselle asteella on merkittävä askel nuoren elämässä. Perusopetuksen päättövaiheessa nuori tarvitsee vanhempien ja koulun tukea jatko-opintojen suunnitteluun ja päätöksentekoon. Hyvin toimivalla perusopetuksen, vanhempien ja toisen asteen oppilaitosten yhteistyöllä tuetaan nuoren siirtymävaihetta.

Kodin ja oppilaitoksen yhteistyön tulee olla toisella asteella sellaista, että se ottaa huomioon aikuistuvan nuoren itsenäisyyden ja oman vastuullisuuden, mutta tukee nuorta riittävästi opinnoissa ja aikuiseksi kasvamisessa.  

 

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY