Oppilas

Oppilastason kodin ja koulun yhteistyö tukee lapsen kasvua, oppimista ja koulunkäyntiä. Se lisää opettajan oppilaantuntemusta ja antaa vanhemmille tärkeää tietoa lapsen koulunkäynnistä. Käytännössä oppilastason yhteistyö on usein vanhemman ja opettajan välistä keskustelua ja tiedonvaihtoa Wilman tms. välityksellä sekä arviointi- ja kehityskeskusteluja.

Mitä voin tehdä vanhempana?

  • Kannusta ja innosta lastasi opiskelussa.
  • Seuraa lapsesi koulunkäyntiä ja tue häntä  tarpeen mukaan koulutehtävien tekemisessä.
  • Puhu myönteiseen sävyyn lapsellesi koulusta ja opettajista.
  • Osallistu varttikeskusteluihin. Niissä saat tärkeää tietoa lapsesi koulunkäynnistä.
  • Kysy rohkeasti opettajalta, jos joku lapsen koulunkäyntiin liittyvä asia askarruttaa.
  • Jos huomaat lapsesi oppimisessa tai koulunkäynnissä vaikeuksia, kerro niistä opettajalle.
  • Kerro opettajalle myös sellaisista perheessä tapahtuneista muutoksista (esim. vanhempien avioero, sairaudet), jotka voivat vaikuttaa lapsesi opiskeluun ja koulunkäyntiin.

 

 

  Liidut

Miten voit vanhempana tukea lapsesti koulunkäyntiä?

Lue vinkkejä MLL:n Vanhempainnetistä.

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY