Luokka

Luokan tasolla tehtävä kodin ja koulun yhteistyö tutustuttaa vanhemmat opettajaan ja toisiin vanhempiin. Se vahvistaa luokan hyvinvointia ja sosiaalisia suhteita, tarjoaa vanhemmille vertaistukea ja opettajille vanhempien tuen luokan asioita ratkottaessa.

Mitä voin tehdä vanhempana?

  • Osallistu luokan vanhempainiltoihin. Niissä saat tärkeää tietoa lapsesi luokasta, opiskelusta ja oppilaan arvioinnista, opettajan opetusmenetelmistä ja siitä, miten voit vanhempana tukea lapsesi oppimista ja koulunkäyntiä.
  • Keskustelkaa opettajan ja luokan vanhempien kanssa yhteistyön pelisäännöistä: miten opettaja viestii koteihin, miten ja milloin vanhemmat tavoittavat opettajan, miten vanhemmat viestivät toistensa kanssa jne.
  • Käy tutustumassa lapsesi koulupäivään. Sovi asiasta etukäteen opettajan kanssa. Voit myös tarjoutua opettajan avuksi luokkaan - samalla näet miten lapset tänä päivänä opiskelevat.
  • Tutustu luokan vanhempiin. Luokan vanhemmat tarjoavat luontevaa vertaistukea. On tärkeää, että voi vaihtaa kokemuksia vanhempien kanssa, joilla on samanikäisiä lapsia.
  • Ehdota opettajalle ja vanhemmille luokkatoiminnan käynnistämistä. Ryhdy luokkatoiminnan vetäjäksi tai yhteyshenkilöksi. Miettikää yhdessä, miten voitte vanhempina tukea luokan hyvinvointia, oppilaiden opiskelua ja opettajan työtä sekä rakentaa luokan vanhemmista toimivan verkoston.
© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY