Kunta

Opetuksen järjestäjänä kunta päättää opetuksen järjestämisen peruslinjauksista, kouluverkosta ja resursseista. On tärkeää, että kunnan vanhemmat ja oppilaat otetaan mukaan sellaisten päätösten valmisteluun, joilla on vaikutusta lasten, nuorten ja perheiden elämään ja palveluihin. 

Monessa kunnassa toimii kuntakohtainen vanhempainyhdistys, joka kokoaa kunnan vanhemmat ja vanhempainyhdistykseet yhteen. Kuntakohtainen vanhempainyhdistys on vanhempien vaikutuskanava kuntaan päin sekä kunnan yhteistyökumppani kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvissä asioissa.

Kuntalaiset ja yhdistykset voivat mm. tehdä aloitteita ja vaikuttaa virkamiehiin ja kunnan luottamushenkilöihin. Kunnan asukkaina he voivat vaikuttaa koulutuksen voimavarojen jakoon ja opetuksen järjestelyihin.

Mitä voin tehdä vanhempana?

  • Osallistu kuntakohtaiseen vanhempainyhdistystoimintaan. Kuntakohtaiset vanhempainyhdistykset vaikuttavat kunnan tasolla opetus- ja kasvatusasioihin.
  • Jos kunnassasi ei toimi kuntakohtaista vanhempainyhdistystä, saat apua sen perustamiseen Vanhempainliitosta.
  • Puolusta laadukkaita lasten, nuorten ja perheiden palveluja.Tee aloitteita ja ole yhteydessä kunnan virkamiehiin ja luottamushenkilöihin.
  • Äänestä kunnallisvaaleissa ehdokkaita, jotka puoltavat laadukkaita lapsiperheiden palveluja.
© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY