Koulu

Koulun tasolla kodin ja koulun yhteistyö on usein vanhempaintoimintaa. Koulussa voi toimia vanhempainyhdistys tai vastaava. Vanhempainyhdistys toimii koko kouluyhteisön ja sen kaikkien lasten hyväksi. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja on avointa kaikille koulun vanhemmille. Vanhempainyhdistystoiminta on monenlaista tekemistä tapahtumien järjestämisestä vaikuttamistoimintaan.

Noin neljäsosassa (24 %) peruskouluista toimii johtokunta, jossa on vanhempien edustus. Kunta päättää, onko sen kouluissa johtokunnat ja mitkä ovat niiden tehtävät. Johtokunnassa vanhemmat ovat mukana päättämässä koulua koskevista asioista.

Mitä voin tehdä vanhempana?

  • Jos lapsesi koulussa toimii vanhempainyhdistys, mene mukaan toimintaan. Vanhempainyhdistyksessä toimimalla koulu ja sen toimintatavat tulevat tutuiksi. Samalla tutustut koulun muihin vanhempiin.
  • Mikäli lapsesi koulussa ei toimi vanhempainyhdistystä, ehdota rehtorille ja vanhemmille sen perustamista. Apua vanhempainyhdistyksen perustamiseen saat Suomen Vanhempainliitosta.
  • Jos lapsesi koulussa toimii johtokunta, voit asettua vanhempien ehdokkaaksi johtokuntaan.
  • Kerro vanhempainyhdistykselle tai johtokunnalle kehittämistarpeista, joita olet koulussa havainnut.
© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY