Kodin ja koulun yhteistyön tasot

Kodin ja koulun yhteistyötä tehdään oppilaan, luokan, koulun ja kunnan tasoilla. Yksilötason yhteistyöllä tuetaan yksittäisten oppilaiden koulunkäyntiä ja oppimista. Yhteisötason yhteistyö vahvistaa luokan ja kouluyhteisön hyvinvointia, turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Vanhempia tarvitaan molemmissa.

Koulussa opiskellaan ja toimitaan ryhmissä. Luokka- ja kouluyhteisön hyvinvointi vaikuttaa sen jäsenten - oppilaiden - hyvinvointiin Siksi kodin ja koulun yhteistyö myös yhteisötasolla on tärkeää.

 

 

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY