Toiminnallisuutta ja osallisuutta yhteistyöhön

Wilho kaveriksi vanhempainiltaan

Wilho on Vanhempainliiton työkalu vuorovaikutteisen vanhempainillan järjestämiseen. Se sisältää keskusteluun innostavia teemakortteja seitsemällä eri kielellä. Tavoitteena on tutustuttaa vanhempia toisiinsa ja herättää vanhempien kiinnostusta keskinäiseen vuorovaikutukseen ja yhdessä toimimiseen. 

Torstaitreffit

Jukolan koulussa Hämeenlinnassa on luovuttu perinteisistä vanhempainilloista ja ne on korvattu kerran kuussa kokoontuvilla Torstaitreffeillä. Torstaitreffien teemat vaihtelevat ja niille ovat tervetulleita koko perhe. Koulu järjestää treffit yhdessä vanhempainyhdistyksen kanssa. 

Vanhemmat jälki-istunnossa

Yläkoululaisten vanhemmat on kutsuttu perjantai-iltana koululle jälki-istuntoon. Poissa saa olla vain lapsen allekirjoittamalla lupalapulla. Kaksi espoolaisen Mankkaan koulun matematiikan ja kemian opettajaa kyllästyivät perinteisiin vanhempainiltoihin ja päättivät järjestää ne uudella tavalla.

PopUp -koulupäivä

Voisiko koulun avointen ovien päivän järjestää kokonaan uudella tavalla? PopUp -koulu on hauska yhteisöllinen oppimistapahtuma, jossa opettamaan pääsevät oppilaat, vanhemmat ja lähialueen toimijat. PopUp -koulussa jokainen voi oppia ja opettaa.

Kasvatuskumppanuutta koulupolun siirtymävaiheisiin

Espoossa on kehitetty kodin ja koulun kasvatuskumppanuutta tukevat toimintamallit koulunaloitus- ja alakoulusta yläkouluun siirtymävaiheeseen.

Ideoita kodin ja koulun yhteistyöhön

Vantaan, Nurmijärven ja Suomen Vanhempainliiton Reissuvihkosta dialogiin -hankkeen tuotoksena syntynyt kirja tarjoaa moninaisia ideoita kodin ja koulun yhteistyön kehittämiseen.   

 

 

Ryhmäyttävä vanhempainiltamalli 

Alkusysäys luokan vanhempaintoiminnalle ja me-hengen vahvistamiselle. Kokeile ja ota käyttöön!

Ryhmäyttävä vanhempainiltamalli

Luokan vanhempaintiimi

Ryhmäyttävä vanhempainilta pidetty ja toisiin tutustuttu. Miten luokan vanhempaintoimintaa jatketaan? Lue lisää ideoita!

Meidän luokka, paras luokka!

Kouluasiaa.fi

Kouluasiaa.fi on tietopankki, jonne kerätään kootusti tietoa koulumaailman ilmiöistä ja järjestöjen tarjoamasta tuesta peruskouluille, esikouluille, oppilashuollolle ja vanhemmille.

kouluasiaa.fi


 

 

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY