Hyvän yhteistyön lähtökohtia

  Toimivan kodin ja koulun yhteistyön lähtökohtia ovat

  • kuuleminen
  • kunnioitus ja arvostaminen
  • tasavertaisuus
  • luottamus  

Periaatteet koskevat yhteistyön molempia osapuolia, niin vanhempia kuin koulun henkilökuntaa. 

Yhteistyö alkaa KUULEMISESTA. Se tarkoittaa aitoa kiinnostusta toisen ihmisen ajatuksia kohtaan ja kykyä ottaa toisen osapuolen viestejä vastaan. 

KUNNIOITUS ilmenee kaikkien yhteistyöhön osallistuvien osapuolten arvostamisena ja hyväksymisenä ja mahdollisuutena kertoa oma näkemyksensä. 

Toimivassa kodin ja koulun yhteistyössä vanhemmat ja koulun henkilökunta kohtaavat TASAVERTAISINA. Molemmilla osapuolilla on asiantuntemusta - opettajilla ammatillista, vanhemmilla kokemuksellista - jota yhteistyössä tarvitaan. Jaettu asiantuntijuus on enemmän kuin kummankaan osapuolen asiantuntemus yksin. 

Yhteistyö edellyttää LUOTTAMUSTA. Luottamus rakentuu yhteisissä keskusteluissa ja kohtaamisissa, ja sen syntymiseen tarvitaan aikaa. Arvostava, lapsen ominaislaatua kunnioittava asenne vahvistaa vanhempien luottamusta kouluun ja sen oikeudenmukaisuuteen. 

Parhaimmillaan kodin ja koulun yhteistyö
on arvostavaa vuoropuhelua, jossa rakennetaan
yhteistä ymmärrystä lasten kasvusta, oppimisesta
ja niiden tukemisesta.

 

Muista myös kiittää!

Älä unohda kehua ja kiittää opettajaa ja koulua silloin kun siihen aihetta. Kiitos kannattelee pitkään ja antaa voimia työhön. 

Mitä isot edellä, sitä pienet perässä!

Aikuisten toimiva yhteistyö näyttää lapsille ja nuorille mallia hyvästä vuorovaikutuksesta.


© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY