Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun yhteistyöllä tuetaan lasten oppimista, kasvua ja koulunkäyntiä. Yhteistyö on tärkeää lapsen koulupolun kaikissa vaiheissa esiopetuksesta toiselle asteelle asti. 

Kodin ja koulun yhteistyötä tarvitaan myös yläkoulussa. Perusopetuksen 7.-9. luokat ovat ratkaisevan tärkeitä lapsesi tulevaisuuden kannalta. Ole aktiivisesti mukana  lapsesi koulunkäynnissä ja osallistu yhteistyöhön myös yläkoulussa.  

Perusopetuslaki (628/1998, 3 §) velvoittaa koulut tekemään yhteistyötä kotien kanssa. Perusopetuksen opetussuunnitelma perusteissa kuvataan kodin ja koulun yhteistyön keskeiset periaatteet. Esiopetuksen osalta yhteistyön periaatteet kuvataan Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Paikallisessa opetussuunnitelmassa tulee näkyä, miten kodin ja koulun yhteistyö koulussa järjestetään. Kannattaa siis tutustua koulun opetussuunnitelmaan ja katsoa, mitä se sanoo kodin ja koulun yhteistyöstä. 

Koulussa voi olla myös erillinen kodin ja koulun yhteistyösuunnitelma. Hieno esimerkki tästä on Vakka-Suomen kodin ja koulun yhteistyösuunnitelma.  

Kodin ja koulun yhteistyö toimii, kun yhteistyön osapuolilla on ennalta tiedossa yhteiset pelisäännöt. Tukea pelisääntöjen laatimiseen.

 

 

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY