Kasvatusyhteistyö varhaiskasvatuksessa

Kasvatusyhteistyön tavoitteena on vanhempien ja henkilöstön yhteinen sitoutuminen lasten terveen ja turvallisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämiseen.  Luottamuksen rakentaminen sekä tasa-arvoinen vuorovaikutus ja keskinäinen kunnioitus tukevat kasvatusyhteistyötä. Yhteistyö on vuorovaikutteista ja edellyttää varhaiskasvatuksen henkilöstöltä sekä aloitteellisuutta että aktiivisuutta.  

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa lasten ja vanhempien osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksien edistäminen nähdään tärkeänä. 

Päiväkodissa ja perhepäivähoidossa laaditaan jokaiselle lapselle varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä vanhempien kanssa ja suunnitelman toteutumista arvioidaan säännöllisesti.

 

 

  vauvaa naurattaa

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY