Vanhempien vastauksia ja toiveita Vanhempien Barometri 2015 -kyselystä

Kouluruokailu - minkälaista yhteistyötä vanhempien kanssa?

Kouluruokailu ja koulupäivä

Oppilaan tasolla

 • Viesti aina vanhemmille, jos koulussa huomataan, että oppilas ei syö tai syö huonosti kouluruokaa
 • Selkeät, toimivat ja luotettavat toimintatavat erityisruokavalioiden/allergialasten kohdalla

"Mitä ruokaa oli" on helpoimpia keskustelun avauksia
teinin kanssa koulupäivän jälkeen, kun monista asioista
on vaikea saada juttua alkuun millään.

Luokan ja koulun tasolla

 • Avointa, rakentavaa ja säännöllistä keskustelua vanhempien kanssa ruokakasvatuksesta
 • Ruokalistat Wilmaan tai koulun verkkosivuille
 • Yhteiset kouluruokailun pelisäännöt, jotka tiedoksi myös koteihin
 • Kouluihin kouluruokatoimikunnat; oppilaiden ja vanhempien edustajat mukaan toimikuntiin
 • Avoimempi vuorovaikutus ja keskusteluyhteys ruokalan henkilökunnan ja vanhempien välillä
 • Ruokalan henkilökunnan havaintoja kouluruokailuun yleisesti liittyvistä asioista silloin tällöin Wilmaan

Kotoa käsin olisi helpompi kannustaa lasta syömään koulupäivän aikana,
mikäli vanhemmilla olisi enemmän tietoa kouluruokailuun liittyvistä asioista.

 • Silloin tällöin vanhempainiltoja, joissa opetustoimen ja ruokapalvelun toimijat vastaamassa vanhempien kysymyksiin
 • Vuosittain hyvinvointiviikko, jonka yhteydessä vanhemmat voivat osallistua koululounaalle; viikolla myös terveellisiin ruokailutottumuksiin liittyvä toiminnallinen vanhempainilta 
 • Kouluterveydenhoitajien järjestämät tilaisuudet, joissa vanhempia herätellään terveellisiin ravintoon ja ruokailuun
 • Keskustelua lasten ja vanhempien kanssa välipaloista; välipalakäytännöistä sopiminen (mahdollisuus tuoda oma välipala kouluun jne.)
 • Kouluruokailutilanteen tarkastelu lapsen silmin
 • Oppilaiden näkemysten ja mielipiteiden kuuleminen (mahdollisuus vaikuttaa ruokailutiloihin, toiveruokapäivät, tutustuminen keittiöön parantaa ruokailua)


Välillä asiat voivat olla pienestäkin kiinni. Meillä silloisen ekaluokkalaisen
kanssa sattui tulemaan puheeksi, että hän juo koulussa maidon sijasta vettä,
koska maitoautomaatti oli sen verran etäällä että hän ei ylettynyt sitä lasilla painamaan.
Olivat vaan alistuneet kohtaloonsa ja odottamaan että kasvavat.

Kunnan tasolla

 • Vanhemmat ja oppilaat mukaan kouluruokailun kehittämiseen ja arviointiin (kouluruoan sisältö ja laatu, kouluruokailun kasvatukselliset tavoitteet, ruokalistat, ruokailuun käytetty aika, kouluruokalan viihtyisyys, tapakulttuuri)
 • Vanhemmat ja lapset mukaan työryhmiin suunnittelemaan kouluruokailua
 • Säännölliset kyselyt oppilaille ja vanhemmille kouluruokailusta
 • Palautteen antaminen mahdolliseksi ja helpoksi
 • Ruokaraadit ja kouluruokadiplomit vahvistavat yhteisöllisyyttä
 • Kouluruokailua koskevan viestinnän vahvistaminen ja lisääminen; tietoa ei ole aina helposti löydettävissä vaikka olisi kiinnostunut
 • Virkamiesten jalkautuminen lasten pariin pari kertaa vuodessa kuulemaan heidän näkemyksiään kouluruoasta
 • Kouluruokaan ja -ruokailuun liittyvä mediakampanja
Voit tulostaa tämän koosteen pdf-muodossa tästä
© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY