Tutkimusmatka 2016 - kohti vanhempaintoiminta 2.0:a


Vanhempainliiton #tutkimusmatka on nyt kiertänyt ristiin rastiin Suomen kuntia ja kouluja. Olemme tavanneet oppilaita, opettajia, rehtoreita, vanhempia ja kuntien sivistysjohtoa. Olemme vaihtaneet ajatuksia kouluhyvinvoinnista, kodin ja koulun yhteistyöstä, kuulleet oppilaiden näkemyksiä kouluarjesta ja pohtineet, kuinka voimme yhdessä vahvistaa koko kouluyhteisön hyvinvointia.

Lämmin kiitos kaikille meidät vastaanottaneille kunnille ja kouluille sekä yhteisiin tilaisuuksiin osallistuneille!

On aika purkaa matkalaukut, ja ladata matkamuistot albumiin. Albumi ei kuitenkaan päädy komeroon, vaan sen sisältö ja matkan tuotokset otetaan aktiivisesti käyttöön. 

Anna palautetta

Oheisella lomakkeella voit antaa palautetta Suomen Vanhempainliiton järjestämistä Tutkimusmatka-vanhempainilloista. Kaikki palaute, kommentit, terveiset, kysymykset ovat tervetulleita. Kiitos jo etukäteen! 

Palautelomake 


Keskiviikko 5.10.2016 Kouvola

Kouvolan valtuustosaliin kokoontuneet vanhemmat ja koulun väki pitivät vanhempaintoiminnassa tärkeimpänä asiana kouluhyvinvoinnin luomista yhteistyössä lasten ja koulun kanssa.

Vanhempainillan Kahoot-kyselyllä selvitettiin vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista

Tiistai 4.10.2016 Sysmä

Vanhempainillassa kuultiin oppilaiden terveisiä ja Kahoot-kyselyllä kerättyjä näkemyksiä kouluhyvinvoinnista. Oppilaat toivoivat aikuisilta enemmän kannustusta ja lisää liikettä välitunneille.

Oppilaille tehty Kahoot-kysely toistettiin myös vanhempainillassa

Vanhemmat korostivat positiivisen pedagogiikan merkitystä. Ryhmäporinoissa todettiin, että vahvistamalla positiivisia ja hyviä asioita voidaan päästä parempiin tuloksiin kuin virheitä korjaamalla. Tärkeänä pidettiin myös myönteistä asennetta koulusta kotiin päin ja kotoa kouluun päin. Aikuisten asiat on pidettävä aikuisten asioina. Ollaan itse esimerkkejä. Konkreettiseksi yhteistyömuodoksi ehdotettiin järjestyssääntöjen luomista yhdessä oppilaiden, vanhempien ja koulun kanssa.

Tiistai 19.4.2016 Sastamala

Opetustoimen ja Vanhempainliiton järjestämässä yhteistyöillassa pohdittiin kouluyhteisön hyvinvointia. MItä vanhemmat ja vanhempainyhdistykset voivat tehdä lasten ja koko kouluyhteisön hyvinvoinnin lisäämiseksi?

Pariporinat, ryhmätyöt ja ideoiden lajittelu olivat vanhempainillassa käytettyjä osallistavia menetelmiä

Käytännön toimenpiteinä esiin nousi Kodin ja Koulun Päivä n vietto kaikissa kouluissa, hyvinvointiprofiilien läpikäyminen vanhempainyhdistysten kanssa yhteisessä toiminnansuunnittelussa, yhtenäiset viestinnän Wilma säännöt ja tavat, sekä kaupungin vanhempaintoiminnan koordinointi. Sastamalan tutkimusmatkan aikana toivoteltiin vanhempian vierailemaaan kouluissa useammin. Esimerkiksi työpaikkavierailut, oman ammatin esittelyt, välituntileikittämiset, talkoot ja PopUp–koulupäivä voisivat toimia.

Keskiviikko 17.2.2016 Taivalkoski ja Suomussalmi

Taivalkoskella puuhataan kovaa vauhtia kuntatasoista vanhempainyhdistystä. Uuden perustettavan vanhempainyhdistyksen tavoite on parantaa lapsiperheiden asemaa. Suomussalmella etsitään uudenlaisia yhteistyökuvioita ja tapoja sisäilma-asioissa.

Perustettavan yhdistyksen aktiivit toivovat, että vanhempainyhdistys olisi jatkossa kunnan tunnustettu kumppani lapsiperheitä koskevien asioiden valmistelussa ja palveluiden sekä niiden arvioinnin suunnittelussa. Kunnassa ei tällä hetkellä ole muita vanhempainyhdistyksiä, joten kuntatasoisen varhaiskasvatuksen sekä kodin ja koulun yhteistyömallien rakentaminen päästään aloittamaan puhtaalta pöydältä. Apua mallien luomiseen löytyy täältä. Vanhempainliitolta uusi jäsenyhdistys toivoo tukea paikalliseen vaikuttamistyöhön. 

Suomussalmella vanhempaintoiminnalla on jo pitkät perinteet. Ruukinkankaan koulun vanhempainyhdistys antaa tunnustusta hyvästä vuoropuhelusta ja yhteistyöstä koulun kanssa. Vakiintuneiden tapahtumien järjestäminen sujuu saumattomalla yhteistyöllä kuin leikki.

Ratkaisukeskeisessä sisäilmaillassa kunnan toimijat, Hengitysyhdistys ja vanhempainyhdistys etsivät yhdessä uusia malleja ottaa sisäilma-asiat puheeksi. Ratkaisun avainten todettiin löytyvän yhteistyöstä ja avoimesta tiedottamisesta.

Suomussalmen sisäilmaillassa etsittiin ratkaisukeskeistä puheeksiottamisen ja käsittelyn mallia sisäilma-asioissa.

- Myös koulun sisäilmasta ja vanhempien huolesta voi ja pitää keskustella rehtorin kanssa, sanoo vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Anne Karhapää. Lue lisää koulujen ja päiväkotien sisäilmavaikuttamisesta täältä.

Tiistai 16.2.2016 Pudasjärvi

Vanhempainyhdistyksen, oppilaiden, opettajien ja opetustoimen tulevaisuuden vanhempaintoiminnan toiveissa korostui hyvinvoinnin ja osallisuuden näkökulmat. 

Lakarin koulun oppilaskunnan hallituksella oli selvät mielipiteet kouluviihtyvyyden lisäämisestä.
Oppilaat kertoivat, että koulun pihalla tulee olla tarpeeksi tekemistä ja mahdollisuus liikkumiseen koulupäivän aikana.

 lakarin koulun oppilaskunta toivoi välitunneille lisää liikkumismahdollisuuksia

- Koulussa olisi kivempaa, jos siellä ei kiusattaisi, tulisi lisää keinuja ja enemmän jälkiruokia, oppilaat toivoivat.
Myös 50 minuutin oppitunnit ja 20 minuutin välitunnit saivat kannatusta oppilaiden keskuudessa.

Pudasjärven vanhempainyhdistys sai helmikuun kuukauden vanhempainyhdistys tunnustuksen

Pudasjärven vanhempainyhdistys ry:lle myönnettiin Helmikuun vanhempainyhdistys -tunnustus.
Tunnustuksen vastaanottivat yhdistyksen puheenjohtaja Mirka Pääkkö ja hallituksen jäsen Kirsi Kipinä. 

Maanantai 15.2.2016 Oulu

Oulun kansainvälisen koulun ruokalassa ravisteltiin pölyttyneitä kodin ja koulun yhteistyön toimintatapoja ja ideoitiin uusia. Ruokalaan kokoontuneet reilut 50 opettajaa ja vanhempaa työstivät uusia yhteistyötapoja osaamisen ydintaitojen avulla.

Illan panelisteista enemmistö uskoi, että koulu on muuttumassa. Panelistit olivat ilahduttavan yksimielisiä siitä, että koulun toimintakulttuurin tulee muuttua oppilaslähtöisemmäksi.

Paneelikeskustelussa pohdittiin tulevaisuuden koulussa tarvittavia taitoja

– Opettaja voisi olla enempi kaverillinen, ei ylä- tai alapuolella, totesivat paneeliin osallistuneet oppilaat. He toivoivat oppivansa koulussa sosiaalisia- ja yhteistyötaitoja. Yleisö oli samaa mieltä sosiaalisten ja yhteistyötaitojen merkityksestä ja piti niitä yhtenä tärkeimmistä työelämätaidoista. 


Tutkimusmatka tunnus

#TUTKIMUSMATKA
Kohti vanhempaintoiminta 2.0:a

Vuoden 2016 aikana selvitämme vanhempaintoimijoiden ja jäsenyhdistysten näkemyksiä ja toiveita tulevaisuuden vanhempaintoiminnasta.

Paikkakunnat:

17.2. Taivalkoski ja Suomussalmi
16.2. Pudasjärvi
15.2. Oulu
19.4. Sastamala
28.9. Pori
4.10. Sysmä
5.10. Kouvola
11.10. Kuopio
12.10. Joensuu
26.10. Kokkola
27.10. Tampere
1.11. Tuusula

 

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY