Selaa arkistoa

Kati Hynönen, 06.10.2016

Menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaa - historia ja yhteiskuntaoppi perusopetuksessa


Puhuttaessa historiasta ja yhteiskuntaopista puhutaan todellisuudessa kahdesta erillisestä oppiaineesta. Vajaan kymmenen vuoden ajan oppilaat ovat saaneet erillisen päättöarvioinnin historiasta ja yhteiskuntaopista. Tietenkin oppiaineissa on samankaltaisia sisältöjä ja harjoiteltavia taitoja ja näitä yhteisiä teemoja luonnollisesti hyödynnetään opetuksessa - käsiteltäessä esimerkiksi demokratiaa tai ihmisoikeuksia historia ja yhteiskuntaoppi kulkevat käsi kädessä.

Historian ja yhteiskuntaopin opetuksessa korostetaan taitoja. Historiassa tavoitteena on esimerkiksi nykyisyyteen johtaneen kehityksen ymmärtäminen menneisyyttä koskeva tiedon avulla, syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen ja tulevaisuuden valintojen pohtiminen.
Historian opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden historiatietoisuutta ja kulttuurien tuntemusta. Oppilaita ohjataan näkemään yksilön merkitys historiallisena toimijana sekä oivaltamaan toiminnan taustalla esiintyviä tekijöitä ja ihmisten motiiveja. Sekä historiassa että yhteiskuntaopissa oppiaineen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi ja vastuuntuntoisiksi kansalaisiksi. Oppiaineissa harjoitellaan ja kehitetään oppilaiden monilukutaitoa ja lähdekriittisyyttä. Oppilaita ohjataan toimimaan erilaisuutta ymmärtävässä, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa kunnioittavassa moniarvoisessa yhteiskunnassa.

Yhteiskuntaopissa seurataan ajankohtaisia kysymyksiä ja tapahtumia sekä pyritään ymmärtämään niiden yhteyksiä omaan elämään. Tarkoituksena on, että oppilas ymmärtää yhteiskunnan toimintaa ja kansalaisen vaikutusmahdollisuuksia. Erilaiset taidot ovat tärkeitä, mutta taitoja ei voida opettaa ilman tietoa, sisältöjä.

Historian uuden opetussuunnitelman mukaan sisältöjä voidaan opettaa joko kronologisesti tai temaattisesti tai molempia luovasti soveltaen. Paikalliselle tasolle ja opettajille on annettu mahdollisuus vaikuttaa sisältöjen tarkempiin määrittelyihin ja painotuksiin. Uuden opetussuunnitelman myötä korostuvat myös monipuolinen arviointi, aineiden välinen yhteistyö ja monipuoliset oppimisympäristöt. Koululuokasta tulisi lähteä liikkeelle - historia ja yhteiskuntaoppi jos mitkä kiittävät tätä ajattelutapaa, vaikka käytännössä asiat eivät aina olisikaan aivan mutkattomia toteuttaa.

Millä luokilla historiaa ja yhteiskuntaoppia opetetaan? Vaikka kyseessä on kaksi erillistä oppiainetta, on molemmat sijoitettu Valtioneuvoston tuntijaossa yhä samaan "lokeroon". Tämä tarkoittaa sitä, että oppiaineet voivat jakautua eri vuosiluokille monella tavoin paikallisten päätösten mukaisesti. Selkeimmin vaihtelu näkyy alakouluissa uuden OPS:n myötä alkaneen yhteiskuntaopin opetuksessa. Alakoulun aikana yhteiskuntaoppia tulee opettaa kaksi 2 vuosiviikkotuntia. Opetushallituksen ainoa suositus oli, että yhteiskuntaopin tulisi alkaa viimeistään 4. luokalta. Ilman yhtenäistävää suositusta tai määrittelyä on eri paikkakunnilla päädytty hyvinkin toisistaan poikkeaviin vuosiluokkajakoihin. Toisilla paikkakunnilla yhteiskuntaoppi on sijoitettu kokonaisuudessaan 4. luokalle, toisaalla jaettu 4. ja 5. luokalle tai 4. ja 6. luokalle. Yläkoulun puolella historiaa opiskellaan yleensä 7. ja 8. luokalla ja yhteiskuntaoppia 9. luokalla. Tosin yläkouluissakin toisenlaiset ratkaisut ovat mahdollisia.

Nykymaailma on jatkuvassa muutoksessa, ja saatavilla olevan tiedon määrä on valtava. Yhteiskunta muuttuu ja erilaiset ilmiötä ja tapahtumat välittyvät silmänräpäyksessä joka puolelle maailmaa. Nykyisyyden ymmärtämiseen tarvitaan tietoa ja käsitystä menneisyydestä, asioiden syistä ja seurauksista. On ymmärrettävä nyky-yhteiskunnan toimintaa ja nähtävä osallistumisen ja vaikuttamisen tärkeys. Tarvitaan kykyä nähdä erilaisia vaihtoehtoja. Tätä kaikkea ja paljon muuta opiskellaan historiassa ja yhteiskuntaopissa - ajatellaan, eläydytään, tutkitaan, keskustellaan, väitellään, pelataan, pohditaan ja toivottavasti myös opitaan.

 

Kati Hynönen

Kirjoittaja on Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry:n hallituksen jäsen sekä yläkoulun historian ja yhteiskuntaopin opettaja.

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY