Selaa arkistoa

Martti Hellström, 16.09.2011

Kodin ja Koulun Päivän tervehdys Aurorasta


Lämpimät terveiset valtakunnallista Kodin ja koulun päivää viettävälle Suomen Vanhempainliitolle täältä Espoosta ja Auroran koulusta. Uskallan sanoa varsin pitkällä koulumiehen kokemuksella, että kodin ja koulun yhteistyö on muutamassa vuosikymmenessä tavattomasti syventynyt, ja siita iso kiitos kuuluu Vanhempainliitolle.

Olemme oppineet Aurorassa, että kodin ja koulun yhteistyö ei kuulu opettajan pedagogisen vapauden piiriin. Jokaiselle perheellä on oikeus siihen. Siksi meidän mielestämme kannattaa luoda yhteistyölle rakenteet, on sitten kysymys yhden lapsen, luokan tai koko koulun tason yhteistyötoiminnasta. Aikaa myöten rakenteista kasvaa arvokas perinne.

Olemme avanneet jo 21 lukuvuotta johtokunnan, koti ja koulu ry: n aktiivien ja koulun henkilökunnan yhteisellä Aurora-seminaarilla. Tänä syksynä konkreettina tavoitteena oli laatia yhteistyösuunnitelma alkaneelle lukuvuodelle. Virikkeenä käytimme mm. uutta opetussuunnitelmaa ja Tuomas Kurttilan mainiota esseetä Opettaja-lehdessä. Ideoimme yhdessä 26 isoa ja pientä, helppoa ja hyvin haastavaa asiaa, joissa haluaisimme - sekä koti että koulu - edistyä tänä lukuvuonna. Parhaillaan valitsemme opettajatiimeissä ne ideat, joihin sitoudumme.

Kouluyhteisön hyvä henki rakentuu luottamuksesta, ja se taas yhdessä puhumisesta, kuuntelemisesta, kuulluksi tulemisen tunteesta ja sitten yhdessä hihojen käärimisestä. Vaiva kannattaa.

Martti Hellström

Kirjoittaja on Auroran koulun rehtori ja Luokanopettaja-lehden päätoimittaja
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/


© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY