Hae arkistosta

Yhteistyötä vanhempien kanssa myös toisella asteella: Ulla Siimeksen puhe Taitajat 2017 juhlassa

18.05.2017


Taitaja2017-tapahtuma
Suomen suurin kevätjuhla 16.5.2017
Vanhempainliiton tervehdys / toiminnanjohtaja Ulla Siimes

Arvoisa ministeri,
upeat Taitaja-kilpailuihin osallistuvat nuoret,
hyvä kevätjuhlaväki,

Ensimmäinen kevätjuhlamuistoni vie minut peruskoulun ensimmäisen luokan kevätjuhlaan. Lauloin parhaan ystäväni kanssa juhlassa Peipon pesä -laulun. Esiintymisasuksi äiti oli pienentänyt omasta mekostaan minulle hameen, joka värjättiin keltaiseksi. Lavalle nousu jännitti, mutta suoriuduimme laulusta hienosti. Luulen, että ystävän kädestä kiinni pitäminen auttoi.

Nykyään olen se äiti, joka aina kevätjuhlissa itkee nähdessään lasten ja nuorten upeita esityksiä. Nämä kevätjuhlat tuskin ovat poikkeus. Kiitos jo nyt upeasta ohjelmasta kaikille esiintyjille!

Olen työurani aikana vieraillut useamman kerran ammattitaitokilpailuissa. Olen iloinen siitä, että saan olla myös tässä tapahtumassa mukana, sillä joka kerralla nuorten upea osaaminen ja ammattitaito hätkähdyttää ja riemastuttaa.

Kilpailijat ovat tehneet todella paljon työtä kilpailuosallistumisen eteen ja heidän suorituksistaan välittyy palo ja halu tehdä enemmän kuin parhaansa. Heidän takanaan on erinomainen tiimi opettajia, valmentajia ja vanhempia, jotka luotsaavat nuoria huippusuorituksiin. Taitaja-kilpailuissa tuota osaamista pääsee seuraamaan lähietäisyydeltä ja toivon todella, että tapahtuma saa huiman yleisösuosion.

Koska olemme Taitaja-tapahtumassa, ajatukset ohjautuvat väkisinkin opintojen ja ammatinvalinnan maailmaan. Ja koska olemme kevätjuhlassa, ei ole syytä murehtia koulutuksen rahoitusta tai laatua, vaan katsoa tiukasti tulevaisuuteen ja pohtia sitä niin nuorten, vanhempien kuin opettajienkin näkökulmasta.

Hyvät nuoret,

Teillä on paljon edessänne. Osalle teistä on jo selvää, millaiset opinnot valitsette ja mitä tulevalla työurallanne haluatte tehdä. Osa on oman ammattitaidon kehittämisessä jo todella pitkällä, kuten olemme tänäänkin saaneet nähdä. Osa teistä kuitenkin vielä empii, mihin haluaisi suuntautua ja osa pohtii, onko oma ammatinvalinta sittenkään oikea. Monet unelmoivat menestyksekkäästä työurasta, mutta toisaalta pelkäävät epätäydellisiä valintoja.

Muistakaa, että keskeneräisyys ja epätäydellisyys kuuluvat elämään. Olkaa rohkeita, kokeilkaa, tehkää valintoja, yrittäkää, erehtykää ja onnistukaa. Pyytäkää valintojen tekemiseen apua, kysykää neuvoa vanhemmiltanne ja muilta tärkeiltä aikuisilta, vaatikaa opinto-ohjausta, tutustukaa ja ottakaa selvää. Suvaitkaa omia ja muiden erilaisia valintoja. Vaalikaa unelmianne ja luottakaa siihen, että jossain vaiheessa valinta osuu kohdalleen ja löydätte oman intohimonne ja uranne.

Hyvät vanhemmat,

Te olette nuortenne tärkeimmät tukijat. Tänään julkistetussa TATin selvityksessä nuoret kertovat, että vanhemmat ja muut sukulaiset ovat tärkein tietolähde, kun pohditaan tulevia valintoja. Nuoret myös arvostavat vanhempiensa saavutuksia työelämässä. Te vanhemmat toimitte siis nuorillenne esimerkkinä.

Päivittäkää oma tietämyksenne työelämästä, tukekaa, kannustakaa, hakekaa tietoa, auttakaa. Luopukaa omista - mahdollisesti vanhentuneista ja stereotyyppisistä - käsityksistänne työelämästä, rohkaiskaa nuortanne myös epätyypillisiin valintoihin. Olkaa läsnä, mutta antakaa nuoren tehdä valintansa ja päätöksensä itse.

Tänään Vanhempainliiton messuosastolla nuoret saivat kirjoittaa seinälle toiveita, miten haluaisivat vanhempiensa osallistuvan koulunkäyntiin tai opiskeluun. Eräs nuori kirjoitti seinälle "Vanhemmat, kannustakaa mutta älkää painostako". Tärkeä viesti jokaiselle vanhemmalle.

Hyvät opettajat ja muut koulun aikuiset,

TET-jaksot, opinto-ohjaus ja kouluissa pidettävät info-tilaisuudet ovat niin ikään tärkeitä tietolähteitä, kun nuori tekee opintoihin ja ammattiin liittyviä valintojaan. Nuoret luottavat saavansa teiltä ajanmukaista tietoa opiskelusta ja työelämästä. Älkää jättäkö nuorten opinto- ja työelämäohjausta pelkästään opinto-ohjaajien varaan vaan käyttäkää hyödyksi myös oman aineenne mahdollisuudet opinto- ja työelämätietouden lisäämiseen.

Hyödyntäkää vanhemmat voimavarana ja arvostakaa myös heidän osaamistaan. Pyytäkää vanhempia kouluun kertomaan omasta osaamisestaan, ammateistaan ja työstään. Järjestäkää nuorille mahdollisuuksia vierailla vanhempien työpaikoilla ja teettäkää nuorilla tehtäviä, joissa myös vanhempien osaamista hyödynnetään.

Hyvät kuulijat,

Jokainen lapsi tai nuori on jonkun lapsi. Vanhemmat ovat tiiviisti mukana lapsen koulutiellä päiväkodissa ja peruskoulussa. Toivoisin, että tuo tiivis yhteys kotien ja oppilaitoksen välillä säilyisi myös toiselle asteelle siirryttäessä. Vaikka nuori itsenäistyy, on vanhempien tuki edelleen heille tärkeää.

Vanhemmat ovat parhaimmillaan osa oppilaitosyhteisöä ja verkosto, joka tukee nuorten oppimista ja oppilaitoksen työtä. Haluan kannustaa oppilaitoksia avaamaan ovensa vanhemmille ja pohtimaan, miten vanhemmat voisivat olla mukana oppilaitoksen työssä. Haluan rohkaista vanhempia tutustumaan oman nuorensa opintoihin ja ottamaan selvää, millaista tämän päivän opiskelu on. Tärkein tehtävä on kuitenkin teillä nuorilla: Pohtikaa, miten toivoisitte vanhempienne olevan mukana ja tukena opinnoissanne ja kertokaa se. Lähtekää yhdessä rakentamaan toimintakulttuuria, jossa jokainen tuntee olevansa osa yhteisöä.

Hyvät ystävät,

Vaikka ensimmäisen luokan kevätjuhlassa lavalle nousu jännitti, mieleen on jäänyt parhaiten ilo ja riemu. Riemu kesästä, auringosta ja päättyvästä lukuvuodesta. Tänään tässä juhlassa voimme tavoittaa tuon saman tunnelman, vaikka lukuvuosi ei ihan vielä lopussa olekaan.

Toivon jokaiselle kilpailijalle onnistuneita kilpailusuorituksia, tsemppiä ja iloista mieltä. Jokaiselle kävijälle toivon antoisaa tapahtumaa. Kaikille meille toivotan aurinkoista, lämmintä kesää ja voimaannuttavaa kesälomaa.

***

Ulla Siimes, toiminnanjohtaja, Suomen Vanhempainliitto

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY