Hae arkistosta

Pisa 2015 – nuorilla myönteinen kokemus vanhempien tuesta

Kannanotot, Uutiset, Lehdistötiedotteet, Yhdistystoiminta, 27.04.2017


Tuoreen Pisa-raportin mukaan suuri enemmistö oppilaista kokee vanhemmiltaan saamansa tuen ja kannustuksen huomattavana. Suomalaisnuoret arvioivat kodin tuen vielä OECD-maiden keskiarvoa hieman myönteisemmäksi. Suomalaisoppilaista 96 prosenttia oli samaa tai täysin samaa mieltä väittämästä "Vanhempani ovat kiinnostuneita koulunkäynnistäni".

Väitteet, että suomalaiset vanhemmat suhtautuvat välinpitämättömästi tai etäisesti lapsensa koulunkäyntiin ovat siis aiheettomia. Moitteiden sijaan vanhempien tulisikin saada yhteiskunnalta avointa kiitosta antamastaan tuesta ja läsnäolosta lasten ja nuorten arjessa.

Nuoret ovat Pisa-tutkimuksen mukaan pääsääntöisesti tyytyväisiä elämäänsä. Hyvien uutisten rinnalla raportti kuitenkin kertoo, että yhä useampi nuori kokee itsensä ulkopuoliseksi tai ei saa ystäviä koulussa. Tulos haastaa koulut ja vanhemmat yhdessä pohtimaan, miten kaikki lapset saadaan tuntemaan itsensä osaksi kouluyhteisöä.

Vanhempainliitto muistuttaa, että yhdenvertaisuutta, yhteenkuuluvuutta ja yhteisöllisyyttä voidaan edistää monin tavoin kodin ja koulun yhteistyöllä. -Koulun vahva tuki vanhempaintoiminalle, yhteisesti laaditut pelisäännöt sekä esimerkiksi oppilashuollon kehittäminen oppilaita ja vanhempia osallistavampaan suuntaan edesauttavat koko kouluyhteisön hyvinvointia, vinkkaa Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimes.

PISA-tutkimuksessa on ensi kertaa selvitetty laajasti 15-vuotiaiden nuorten hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä sekä niiden yhteyksiä PISA-tuloksiin. Tutkimukseen sisältyi myös vapaaehtoinen, vanhemmille osoitettu kysely, mutta Suomi ei osallistunut siihen. Vanhempainliitto toivoo, että suomalaiset vanhemmat otetaan tulevaisuudessa mukaan.

Lisätietoja:
Suomen Vanhempainliitto
Ulla Siimes, toiminnanjohtaja
040 553 0981

 

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY