Vanhempainyhdistystoiminta vahvistaa kodin ja koulun / päiväkodin yhteistyötä, edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja tarjoaa vertaistukea kotien kasvatustyölle. Toimivalla yhteistyöllä koti ja koulu voivat yhdessä vaikuttaa lasten ja nuorten motivaatioon, oppimistuloksiin ja kouluviihtyvyyteen. Vanhempien läsnäolo kouluarjessa, ja kodin ja koulun välinen tiivis yhteistyö on tärkeää lapsen koulupolun kaikissa vaiheissa esiopetuksesta aina toiselle asteelle asti.

Suomen Vanhempainliittoon kuuluu lähes 1400 päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa toimivaa vanhempainyhdistystä.

Kuinka yhdistys perustetaan?
Ajankohtaista Aikaisemmat
Twitter Kaikki

Kasvatuskumppanuus varhaiskasvatuksessa

Päiväkodissa arkisten kohtaamisten lisäksi hyvään yhteistyöhön kuuluu varhaiskasvatussuunitelman (Vasu) laatiminen. Se laaditaan jokaiselle lapselle yhteistyössä vanhempien kanssa ja sitä arvioidaan säännöllisesti. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteita uudistetaan parhaillaan. Paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2017.
Lue lisää
Opetussuunnitelma on koulun kasvatus- ja opetustyön perusta. Se kertoo, mitä ja miten koulussa opiskellaan ja miten koulussa toimitaan. Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön elokuussa 2016. Opetussuunnitelma sisältää tärkeää tietoa myös kodin ja koulun yhteistyöstä.
Lue lisää
© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY