Vanhempainyhdistystoiminta vahvistaa kodin ja koulun / päiväkodin yhteistyötä, edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja tarjoaa vertaistukea kotien kasvatustyölle. Toimivalla yhteistyöllä koti ja koulu voivat yhdessä vaikuttaa lasten ja nuorten motivaatioon, oppimistuloksiin ja kouluviihtyvyyteen. Vanhempien läsnäolo kouluarjessa, ja kodin ja koulun välinen tiivis yhteistyö on tärkeää lapsen koulupolun kaikissa vaiheissa esiopetuksesta aina toiselle asteelle asti.

Suomen Vanhempainliittoon kuuluu runsaat 1300 päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa toimivaa vanhempainyhdistystä.

Kuinka yhdistys perustetaan?

Miksi kodin ja koulun yhteistyö on tärkeää?

Miten kasvatusyhteistyötä voi vahvistaa päiväkodissa?


Ajankohtaista Aikaisemmat
Twitter Kaikki

Suomen Vanhempainliiton jäsenpäivä Yhdessä eteenpäin 22.4.

Nyt juuri sinulla on mahdollisuus tulla vaikuttamaan liiton toiminnan suuntaan ja sisältöihin.

Päivän ohjelman ja ilmoittautumisohjeet löydät täältä.


Vahemmat ahkeroivat kuntalaisaloitteita suojellakseen lapsiaan sisäilmasairauksilta. Koulusta kotiopetukseen joutuneille, jos sairastuneille lapsille halutaan turvata laadukas opetus ja riittävä tuki. Yhä useampi lapsi opiskelee väistötiloissa koulujen sisäilmaongelmien vuoksi.

Vanhempien tekemät kuntalaisaloitteet löydät täältä.


© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY