Vanhempainyhdistystoiminta vahvistaa kodin ja koulun / päiväkodin yhteistyötä, edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja tarjoaa vertaistukea kotien kasvatustyölle. Toimivalla yhteistyöllä koti ja koulu voivat yhdessä vaikuttaa lasten ja nuorten motivaatioon, oppimistuloksiin ja kouluviihtyvyyteen. Vanhempien läsnäolo kouluarjessa, ja kodin ja koulun välinen tiivis yhteistyö on tärkeää lapsen koulupolun kaikissa vaiheissa esiopetuksesta aina toiselle asteelle asti.

Suomen Vanhempainliittoon kuuluu runsaat 1300 päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa toimivaa vanhempainyhdistystä.

Kuinka yhdistys perustetaan?

Miksi kodin ja koulun yhteistyö on tärkeää?

Miten kasvatusyhteistyötä voi vahvistaa päiväkodissa?


Ajankohtaista Aikaisemmat
Twitter Kaikki
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Suomen Kuntaliitto ja Suomen Vanhempainliitto kampanjoivat yhdessä lukuvuoden 2016–2017 koulussa tapahtuvaa häirintää, kiusaamista ja väkivaltaa vastaan. enkiusaa.fi sivustolle kokoamme hyväksi havaittuja toimintamalleja, koulutusvideoita ja vinkkejä. Osallistu ja vaikuta! 
Vahemmat ahkeroivat kuntalaisaloitteita suojellakseen lapsiaan sisäilmasairauksilta. Koulusta kotiopetukseen joutuneille, jos sairastuneille lapsille halutaan turvata laadukas opetus ja riittävä tuki. Yhä useampi lapsi opiskelee väistötiloissa koulujen sisäilmaongelmien vuoksi.

Vanhempien tekemät kuntalaisaloitteet löydät täältä.


© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY