Vanhempainyhdistystoiminta vahvistaa kodin ja koulun / päiväkodin yhteistyötä, edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja tarjoaa vertaistukea kotien kasvatustyölle. Toimivalla yhteistyöllä koti ja koulu voivat yhdessä vaikuttaa lasten ja nuorten motivaatioon, oppimistuloksiin ja kouluviihtyvyyteen. Vanhempien läsnäolo kouluarjessa, ja kodin ja koulun välinen tiivis yhteistyö on tärkeää lapsen koulupolun kaikissa vaiheissa esiopetuksesta aina toiselle asteelle asti.

Suomen Vanhempainliittoon kuuluu runsaat 1300 päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa toimivaa vanhempainyhdistystä.

Kuinka yhdistys perustetaan?

Miksi kodin ja koulun yhteistyö on tärkeää?

Miten kasvatusyhteistyötä voi vahvistaa päiväkodissa?


Uutiset Aikaisemmat
Twitter Kaikki
Utsjoelta Hankoon, Kaarinasta Ilomantsiin. Vanhempainliiton jäsenyhdistyksiä toimii 220 kunnassa kautta maan. Liittoon kuuluun n. 1300 rekisteröitynyttä, päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa toimivaa vanhempainyhdistystä.

Toiminnan tavoitteena kodin ja koulun / päiväkodin tavoitteellinen ja toimiva yhteistyö.
Onko vanhempainyhdistyksenne Suomen Vanhempainliiton jäsen? Tuleeko Vanhempainliiton posti oikeaan osoitteeseen? Kun yhdistyksenne avainhenkilöt vaihtuvat, on tärkeä ilmoittaa muutoksista Liittoon.

Lue lisää ja kerro muutoksista kätevästi verkossa.
© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY