Uudistamme verkkosivustomme kesän aikana. Uudet sivut palvelevat vanhempaintoimijoita sekä opetus- ja kasvatusalan ammattilaisia elokuusta 2018 alkaen. Uudistuksen myötä haluamme tarjota sidosryhmillemme entistä kohdennetumpaa ja hyödyllisempää materiaalia kasvatusyhteistyön kehittämiseen. #kohtiuutta!

Suomen Vanhempainliitto on vanhempien osallisuuden ja kasvatusyhteistyön valtakunnallinen asiantuntija. Liittoon kuuluu runsaat 1300 päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa toimivaa vanhempainyhdistystä yli 200 kunnassa ympäri maan.



Uutiset Aikaisemmat
Twitter Kaikki
Utsjoelta Hankoon, Kaarinasta Ilomantsiin. Vanhempainliiton jäsenyhdistyksiä toimii 220 kunnassa kautta maan. Liittoon kuuluun n. 1300 rekisteröitynyttä, päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa toimivaa vanhempainyhdistystä.

Toiminnan tavoitteena kodin ja koulun / päiväkodin tavoitteellinen ja toimiva yhteistyö.

Tulossa syksyllä 2018

Saimme Vanhempien barometri 2018 kyselyyn noin 10 000 vastausta, kiitos! Barometrin tulokset julkaistaan syksyllä 2018. Kyselyllä selvitimme peruskoululaisten vanhempien näkemyksiä lasten koulunkäynnistä, uudesta ops:sta, kodin ja koulun yhteistyöstä ja vanhempien osallisuudesta kouluyhteisöissä. Syksyllä julkaisemme myös uuden Yläkoulu alkaa, Tervetuloa! -oppaan. Opas on suunnattu yläkouluun siirtyvien vanhemmille.   
© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY